AuthorsDen.com   Join Free! | Login    
   Popular! Books, Stories, Articles, Poetry
Where Authors and Readers come together!

SIGNED BOOKS    AUTHORS    eBOOKS new!     BOOKS    STORIES    ARTICLES    POETRY    BLOGS    NEWS    EVENTS    VIDEOS    GOLD    SUCCESS    TESTIMONIALS

Featured Authors:  W. Craig Reed, iArmineh Ohanian, iMatthew Miller, iCHANTI LACE, iWendy Laing, iJay Onwukwe, iSandy Lender, i

  Home > Action/Thriller > Articles Popular: Books, Stories, Articles, Poetry     

egyptian pride

· + Follow Me
· Contact Me
· Articles
· Poetry
· News
· 57 Titles
· Save to My Library
· Share with Friends!
·
Member Since: Apr, 2010

egyptian pride, click here to update your pages on AuthorsDen.POEZIA LUI AFZAL SHAUQ ÎNTRE REALITATE ŞI SPERANŢĂ
by egyptian pride   
Not "rated" by the Author.
Last edited: Saturday, April 17, 2010
Posted: Saturday, April 17, 2010

  Print   Save    Follow    Share 

Recent articles by
egyptian pride

HOPE FOR PEACE
A FRIEND OF HUNDREDS
A Salute To Mr Afzal Shauq
THE EIGHTH COLOUR
THE EIGHTH COLOUR
THE EIGHTH COLOUR
HIGHLY PROFILED POET..
           >> View all

POEZIA LUI AFZAL SHAUQ ÎNTRE REALITATE ŞI SPERANŢĂ

Înainte de primirea invitaţiei domnului Afzal Shauq de-a scrie un articol despre poezia Domniei Sale, trebuie să recunosc faptul că ştiam doar că este un poet valoros şi deosebit de norocos care trăieşte fericit alături de familia sa în Pakistan, ale cărui scrieri poetice le citeam cu suficient interes şi, uneori, le comentam pe site-uri specializate în domeniul literar. Odată cu primirea acestei invitaţii, m-am aplecat cu toată seriozitatea lectorului avizat asupra textelor sale poetice, texte pe care le aveam la îndemână ori le primisem de la autor şi, totodată, asupra fenomenului în centul căruia se află autorul întrucât Afzal Shauq este mai mult decât poet şi scriitor: este un om de cultură în adevăratul sens al cuvântului. După cum ştim obiectivul unui articol este acela de a face o analiză critică pertinentă şi de a pune în valoare opera unui scriitor aşa cum este Afzal Shauq în contextul unei scene literare mondiale actuale cu numeroase puncte „forte“, valoric vorbind, al operelor literare. Încă de la o primă lectură a poeziei sale facem cunoştinţă cu originea etnică şi culturală a poetului. Această origine este un act fundamental în scrierea lui Afzal Shauq întrucât ea se află atât la baza istoriei personale cât şi la cea a devenirii scrierii literare raportată la problematica abordării esenţialului în derularea actului creator. Am spus mai sus că poetul despre care vorbim este unul deosebit de norocos aşa că, trebuie să demonstrez afirmaţia mea : celor şase cărţi publicare de autor până în prezent ( „Shladely amail“, 1987- 88; „Aowa Gama Mazal“ , 1997; „Pa Latoon Sta De Sarey“, 2003; „Mazal Pa Wauru Bandi“, 2004; „Da Lmar Da Kali Pa lor“ 2005 şi „Paoni Makhuna“, 2006) li s-au adăugat traducerea în limba engleză a celor 333 de poezii sub titlul „Twist of Fates“ (2006), acestă carte aflându-se în curs de apariţie şi în traducere chineză. De asemenea, romanul „Paruni Makhuna“ în curând va fi publicat în USA sub titlul „Daughter of Pharaon“. Desigur, la notorietatea autorului au contribuit în mod decisiv traducerile în limbi de circulaţie internaţională. Dar să revenim la actul poetic : scrierea lui Afzal Shauq izvorăşte din forţa vitală impresionantă a unei existenţa profunde şi, uneori, marcată atât de neliniştile exterioare cât şi de cele interioare, acestea încadrându-se temporal fie pe falii mai lungi, fie pe falii mai scurte de timp. Poezia lui Afzal Shauq este una a realităţii aflată sub spectrul speranţei. Poetul este un bun teoretician astfel, autorul ţinând seama de norme şi reflecţii estetice, reuşeşte să cuprindă o multitudine de semnificaţii care nu fac altceva decât să îmbogăţească interpretarea textului poetic. Ceea ce impresionează la acest autor este umanismul poeziei sale iar prin ştiinţa sa de a mânui cele două laturi, viaţa şi moartea, imaginile poetice pe care ni le oferă sunt acelea ale unui concret imediat. Trebuie menţionat că dragostea, natura şi flacăra pasiunii romantice ocupă un loc important în poezia lui Afzal Shauq. Fără a fi o persoană indiferentă la fenomenele sociale, poetul spune : ,, Its me and you / who seek to quench / this thirst of hungry hearts / seeming the same in thoughts /respecting each other / Beloved .... /struggling like a man / when you look at me / I want to fight / for women rights / though I am a man “ ( Love ends Differences ) sau : „Mirror... / haunting my mind / dreams possess / revealing ... /one face. // Every time / Its the same face / lifetime's face / reflection / not mine... // So I touch / over again / with great love ... / now mind etched / that face... // Often asked / relationship / answerless / just a thought / that face... // It was fate / that on one day / mirror drops / and that face / shattered... // So I search / seeking that face / every girl / here's my heart… / cup begs. // But these girls / shards of that face / maybe the eyes ... / perhaps a nose... / soft lips... / But the whole / the one I seek / that one face ... / will forever “ ( In Search of That Face) . Dacă aruncăm o privire peste structura semantică a textului poetic în contextul referenţialităţii şi al comunicării vom avea deja o viziune asupra potenţialului scriitoricesc al lui Afzal Shauq, de aceea sunt convinsă că Afzal Shauq este o figură reprezentativă a poeziei Orientului Mijlociu. Niculina Oprea, Scriitor, Bucureşti, România. 2 august 2009, www.poemhunter.com/niculina-opreaWant to review or comment on this article?
Click here to login!


Need a FREE Reader Membership?
Click here for your Membership!


Popular Action/Thriller Articles
  1. John Carradine and Me. What a Surprise.
  2. Directing Adam West in Omega Cop
  3. Narcissists, Social Media, and Porn
  4. The Rights of Women and Children Under Tal
  5. SEO-Super Charge Your WEB Site
  6. Good Mourning, Knees
  7. Let me shoot you I am mentally ill
  8. Author Youtubed
  9. Independence and Unity – Balance as Qualit
  10. Thoughts on eBooks

The Painted King Roosters by Hank LeGrand

Barn yards are usually safe to walk through, but you better keep a close eye on two sets of eyes glaring in the shadows... This is base on a real live event that happened to me...  
BookAds by Silver, Gold and Platinum Members

Boomer's Fall by Robin Leigh Miller

Sequel to Black Smoke, but may be read as a standalone title...  
BookAds by Silver, Gold and Platinum Members

Authors alphabetically: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Featured Authors | New to AuthorsDen? | Add AuthorsDen to your Site
Share AD with your friends | Need Help? | About us


Problem with this page?   Report it to AuthorsDen
© AuthorsDen, Inc. All rights reserved.