AuthorsDen.com   Join Free! | Login    
   Popular! Books, Stories, Articles, Poetry
Where Authors and Readers come together!

SIGNED BOOKS    AUTHORS    eBOOKS new!     BOOKS    STORIES    ARTICLES    POETRY    BLOGS    NEWS    EVENTS    VIDEOS    GOLD    SUCCESS    TESTIMONIALS

Featured Authors:  Odin Roark, iTemple Williams, iKarl Morgan, iD. Enise, iJames McClelland, iAlbert Russo, isandrea mosses, i

  Home > Action/Thriller > Articles Popular: Books, Stories, Articles, Poetry     

Edith Vos

· + Follow Me
· Contact Me
· Books
· Articles
· 2 Titles
· Save to My Library
· Share with Friends!
·
Member Since: Feb, 2009

Edith Vos, click here to update your pages on AuthorsDen.Wie durft te zwemmen in de Sloterplas?
by Edith Vos   
Not "rated" by the Author.
Last edited: Thursday, February 05, 2009
Posted: Thursday, February 05, 2009

  Print   Save    Follow    Share 


Artikel over de Sloterplas. Een van de dilemma's die dienden ter discussie om meer stemmers te krijgen naar de waterschapsverkiezingen.

 

Wie durft te zwemmen in de Sloterplas?
 
De kwaliteit van het water in de Sloterplas laat te wensen over. In de zomer geldt er regelmatig een zwemverbod als er teveel blauwalg is. Wat de watersporters en zwemmers betreft mag de Sloterplas wel schoner. En met een combinatie van maatregelen kan het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) daar zeker wat aan doen. Toch is er een groep die graag zwemt in de troebele plas, namelijk karpers en brasems van rond de meter en meer dan vijftien kilo. Karpervissers roemen de visstek en hebben bijnamen voor de flinke vissen. Moeten Stekeltje, ’t Vlekje en De dikke dame wijken voor de zwemmers?
 
Dat deze karpers de plas bevolken stamt uit de jaren ’70 toen de Amsterdamse Hengelsport Vereniging (AHV) de vissen uitzette. Sommigen hebben nu het formaat van een klein varken. Irma Munnik, secretaris van de AHV: ’Echte biggen zwemmen hier rond, dat vinden de mensen prachtig!’ De stek is zelfs uitgegroeid tot een internationale trekpleister. Zo boeken Engelse en Poolse vissers regelmatig een weekje karpervissen in de Sloterplas. De omwonenden, waarvan velen lid zijn van de Vereniging Vrienden van de Sloterplas (VVS), hebben last van het wild kamperen, de herrie en rommel. ‘Het vissen is hier erg gecommercialiseerd’, zegt voorzitter Harriet Haakma Wagenaar, ‘de omliggende hengelsportwinkels spelen daar handig op in.’
 
Scheve balans
Maar hoe komen die karpers zo groot? Volgens Rob Ververs, adviseur van Waternet (uitvoerende instantie van AGV), heeft de slechte toestand van de plas er mee te maken. ‘In 2006 is het hele gebied uitgebreid onderzocht. De Sloterplas scoorde een zware onvoldoende vooral door de magere hoeveelheid en kwaliteit van de waterplanten. Doordat de plas al snel afloopt naar een diepte van dertig meter, krijgen de planten weinig licht. En die waterplanten zijn juist nodig voor kleine beestjes en als paaigebied voor vissen. Nu zie je dat de balans nogal scheef is. Vooral grote, oudere karpers voelen zich er prettig. Deze vissoort woelt graag in de bodem, waardoor het water troebel wordt, en knaagt aan de planten zodat die weer minder kans hebben om te groeien.’
 
Voeding voor blauwalg
Daar komt nog eens bij dat het water vuil is. De Sloterplas is het middelpunt is van een stedelijk poldersysteem. Via sloten stroomt het water door de plas naar het hoofdgemaal Akersluis waardoor veel voedingsstoffen in de plas komen. Omdat de plas zo diep is blijven die voedingsstoffen lang hangen en kunnen algen/bacteriën zich er op voeden. ‘Ook de overvloedige broodmaaltijden die sommige mensen voor de eenden gooien en de rommel van recreanten laten sporen na. En de karpervissers gebruiken natuurlijk lokaas. Al met al een prima voedingsbodem voor de blauwalg’, verzucht Eva de Bruin die vanuit Waternet de plas onderzoekt.
 
Goed douchen
En door die blauwalg is het soms voor zwemmers niet te doen in de Sloterplas. Femke Timmer, bedrijfsleider Watersportcentrum Sloterplas: ‘In de zomer komen hier vijf weken lang ’s ochtends en ’s middags honderd kinderen om te zeilen en surfen. Die liggen dus veel in het water. Op warme dagen adviseren we de kinderen altijd om goed te douchen als ze erin zijn geweest. Daarnaast is er elke zomer wel een zwemverbod als het te erg is met de blauwalg.’
 
Zwemmen voor eigen risico
Het watersportcentrum maakt deel uit van stadsdeel Slotervaart en is als gemeentelijke instantie kien op het opvolgen van het zwemverbod. ‘Voor de eigen veiligheid houden we de kinderen uit het water want je kunt niet garanderen dat ze niet ziek worden’, zegt Timmer. ‘Maar ik heb gezien dat anderen gewoon gaan zwemmen.’ Volgens Eva de Bruin kan dat heel riskant zijn. ‘Zwem je in de verfachtige lagen dan kun je zelfs verlammingsverschijnselen krijgen. Ook kan blauwalg de nieren en lever aantasten. ‘
 
Stappen voor verbetering
‘De blauwalg moet hoe dan ook weg, want de Sloterplas moet in 2015 voldoen aan de Europese Kaderrichtlijn Water’, licht Ververs toe. ‘Dit betekent dat er voor 2015 uitgewerkt wordt hoe het bestuur een goede waterkwaliteit wil realiseren en daarin met de keuze visvijver of zwemplas omgaat. Uit het onderzoek van 2006 werd duidelijk dat er op drie fronten iets gedaan kan worden. Ten eerste is het verstandig om de plas te isoleren. Beweegbare stuwen in de sloten zijn daarvoor geschikt. Dan kunnen boten en vissen wel heen en weer bewegen, maar vervuild water blijft uit de plas. Op de tweede plaats moeten we onderzoeken of en hoe de visstand moet veranderen. De derde stap is meer geleidelijk aflopende oevers maken, wat goed is voor de waterplanten.’ De vooruitzichten zijn hoopgevend. De gemeente Amsterdam en betrokken stadsdelen hebben inmiddels besluiten over de eerste stap genomen.
 
Zwemmers en flinke vissen
Voor de vissers is het wel even schrikken. ‘Net als de wereldberoemde karper Clarissa uit Londen heb je hier ook bekenden met een bijnaam, zoals Stekeltje, ’t Vlekje en De dikke dame . En er zitten slimme vissen bij hoor, die doen aan aasdressuur waarbij ze het aas pikken, maar niet aan de haak komen’, legt Munnik uit. Toch lijkt, om de blauwalg kwijt te raken, een ingrijpen in de visstand onvermijdelijk. Want wachten tot de vissen vanzelf verdwijnen is geen optie. Munnik: ‘Deze karpers kunnen veertig worden en in 2015 moet het water al schoon zijn.’ Toch denken zowel de vissers als de watersporters dat hun activiteiten goed samen kunnen gaan. Ook het waterschap AGV is daarvan overtuigd. Het Twiske en de Gaasperplas zijn voorbeelden van diepe plassen waar mensen en flinke vissen zich thuis voelen. Met de juiste maatregelen lukt dat ook bij de Sloterplas.
 
Wilt u weten hoe de deelnemende lijsten aan de Waterschapsverkiezingen de toekomst van de Sloterplas zien? Kom dan naar het verkiezingsdebat op 10 november in Amsterdam Sloten of kijk op www.pakaandatwater.nl.Want to review or comment on this article?
Click here to login!


Need a FREE Reader Membership?
Click here for your Membership!


Popular Action/Thriller Articles
  1. John Carradine and Me. What a Surprise.
  2. The History of the Vampire (Vampyre)
  3. Narcissists, Social Media, and Porn
  4. Sandra Bullock Goes Dog Crazy for Dogs wit
  5. Adolf Hitler speaks…and humanity answers
  6. A Beautiful Mind, book review
  7. Did 007 Sleep with Moneypenny? She tells a
  8. Hidden Impact book review
  9. Fog From A Sailor's Perspective
  10. Jewish Exponent Interview

Uncharted Waters by Theodore Soderberg

Finally, the New Edition with photos and more at Amazon for $13.95..  
BookAds by Silver, Gold and Platinum Members

Demons of Justice by Regis Schilken

Humans don't just slide into non-being; yet, the disappearance of 4 people, including her own kin brother, tears at her sanity! ..  
BookAds by Silver, Gold and Platinum Members

Authors alphabetically: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Featured Authors | New to AuthorsDen? | Add AuthorsDen to your Site
Share AD with your friends | Need Help? | About us


Problem with this page?   Report it to AuthorsDen
© AuthorsDen, Inc. All rights reserved.