AuthorsDen.com   Join Free! | Login    
   Popular! Books, Stories, Articles, Poetry
Where Authors and Readers come together!

SIGNED BOOKS    AUTHORS    eBOOKS new!     BOOKS    STORIES    ARTICLES    POETRY    BLOGS    NEWS    EVENTS    VIDEOS    GOLD    SUCCESS    TESTIMONIALS

Featured Authors:  Janice Scott, ial squitieri,sr, iPeter Ralph, iDavid Litwack, iWilliam Guy, iR.E.E.S Blogs Linda Smith, Publisher, iAntoine Raphael, i

  Home > History > Articles Popular: Books, Stories, Articles, Poetry     

Nan Bentzen Skille

· + Follow Me
· Contact Me
· Sponsor Me!
· Books
· Articles
· News
· Stories
· 21 Titles
· Save to My Library
· Share with Friends!
·
Member Since: Jun, 2009

Nan Bentzen Skille, click here to update your pages on AuthorsDen.
Featured Book
Pieces of Eight, Part III
by Jay Dubya

Pieces of Eight, Part III is a collection of eight novellas to complement the eight in Pieces of Eight, Pieces of Eight, Part II and Pieces of Eight, Part IV...  
BookAds by Silver
Gold and Platinum MembersSIGRID UNDSET I ROMA
by Nan Bentzen Skille   
Rated "G" by the Author.
Last edited: Thursday, June 12, 2014
Posted: Wednesday, July 15, 2009

  Print   Save    Follow    Share 

Recent articles by
Nan Bentzen Skille

Ingeborg Møller og Sigrid Undset - to sylskarpe damer
Undset lettfatteliggjort
Undsets bestefar skriver: Min inderlig kjære Petrea
Doris Lessing: The Small Personal Voice
En lite nobel historie
Sigrid Undset og hennes gjengangere
Minibiografi : Tordis Ørjasæter
           >> View all
      View this Article

Ved avdukningen av minneplaketten over Sigrid Undsets opphold i Via Frattina, holdt Sigrid Undset Selskapets leder hovedtalen:

SIGRID UNDSET I ROMA
Av Nan Bentzen Skille

Tre ganger var Sigrid Undset i Roma: som nyforelsket ung forfatter, som engstelig mor med et sykt barn, og som katolikk på pilgrimsreise - en skulle nesten tro hun hadde en viss trilogi i tankene, med Kransen, Husfrue og Korset. Parallellen er slående. Men om det i dette tilfellet er  litteraturen som imiterer livet - eller livet som imiterer litteraturen?  Man kan undres….

 

Da Sigrid Undset i 1909, 27 år gammel, dro ut på sin første Roma-reise, kunne hun legge bak seg 10 års pliktarbeid på kontor og et tungt økonomisk ansvar for sin mor og sine to yngre søstre. På veien sørover opplevde hun en mislykket romanse, noe som fikk henne til å tvile på sin egen kjærlighetsevne. Av litterær produksjon hadde hun en tynn roman, en novellesamling, tre publiserte dikt og en enakter å vise til. En middelalderroman var på vei til trykkeriet. Sigrid Undset lette fremdeles etter sin egen stemme som forfatter.

 

Til Roma fulgte hun, denne første gangen, foreldrenes opptrukne vei; de hadde vært i Roma på forskerferd og bryllupsreise i 1881 og hadde bodd like ved den Tarpeiske klippe ved Kapitol.

Under restaurerings-arbeidet på Bjerkebæk er det funnet flere album med prospektkort som viser at Sigrid Undset på denne første turen samvittighetsfullt tråkket i sin fars fotefar, via Rothenburg, München og Firenze til Roma, fra Forum Romanum til utgravingene i Viterbo, Orvieto og Cerveteri.

Sigrid Undset følte kanskje noe av den samme skuffelsen som hun lar Helge Gram uttrykke i romanen Jenny - over at det hun opplevde på reisen ikke var slik som hun hadde tenkt seg det på forhånd. Hun hadde jo hørt om alt fra før, i hele oppveksten.

 

Hun var ofte nedtrykt, men skjønte ikke grunnen. «Hva lever jeg for - det spekulerer jeg virkelig på», skrev hun til vennen Nils Collett Vogt. Men langsomt våknet Sigrid Undset til live. Hun ble oppglødd over Romas folkeliv, av skjønnhetsopplevelsene på campagnaen, av vin og god mat, av inspirerende venner og av andres åpenbare beundring.

 

I Via Frattina fikk hun leie et av de to rommene som var bygget oppe på takterassen, og syntes hun hadde det himmelsk. «I morges sad jeg i min egen sofa og drak the, som jeg selv hadde lavet, i natkjole - og nød solvarmen og min udsigt over Romas gamle grå tage med terrasserne - terasser med palmer og orangetrær- og agaver og istykkerslåtte vaskevandsstel og vasketøi som hang til tørk - og over det hele statuen på piazza Martiri - Maria Immaculata med stjernekronen; hun står på en søile og rager akkurat op over tagene» skrev hun lykksalig i brev til sin kjære Dea.

 

Så - første juledag 1909 slår lynet ned: Hun møter maleren Anders Castus Svarstad og lar seg rive med av den hete og fortærende lidenskapen, den som bryter alle lover. Hun begynner arbeidet med Jenny, boken som sjokkerte og begeistret et stort publikum da den kom ut halvannet år senere. På veien hjem til Norge skriver hun brev til søsteren Signe med et forvarsel om den dramatiske forandringen hun føler at hun har gjennomgått.

«Vær sikker på, at når jeg kommer hjem, så kommer jeg som et sundt og lykkelig menneske - og det har jeg aldrig været før. Al livstrætheten og min evige kredsen om selvmordstanker og alt det der tror jeg, jeg er færdig med for bestandig. Hvor vanskelig end min fremtid kan bli, så tror jeg ikke der er noget som skal kunne ta motet fra mig.»

 

Roma ble for Sigrid Undset ikke bare en forelskelse, men også en befrielse som satte spor i hennes liv og i hennes diktning. Høsten 1910, etter at hun var kommet hjem til Norge og bare noen ganske få enda kjente til forholdet til Svarstad, ble Sigrid Undsets eneste diktsamling, Ungdom, gitt ut. Denne vesle boka setter på mange måter et punktum for hennes ungdomstid, som hadde vært preget av ensomhet og tungsinn. Det er mye som tyder på at det aller siste diktet, det som heter «Laurentii tårer» ikke ble skrevet i årene før 1902, slik det tidligere er blitt hevdet, men nettopp med den befriende kjærlighetsopplevelsen i Roma i 1910 i tankene, og med lengsel tilbake til takterrassen i Via Frattina.

 

Diktet åpner med en tidsangivelse; vi er i «Laurentii tårers tid».

Den hellige Laurentius var en diakon som i august år 258 led martyrdøden i Roma: han ble stekt på rist. Til hans minne kaller italienerne den meteorsvermen som kan sees hvert år i august for «Laurentii tårer» - eller på italiensk «Lagrime de San Lorenzo».

Sigrid Undsets dikt handler om en kvinne som står ved sitt vindu og ser ut over byens nattmørke tak:

 

«Laurentii tårer -«

 

Laurentii tårers tid - og over himlen

drysser i disse nætter stjerneskud,

og fra mit vindu passer jeg på vrimlen

for med hver stjerne skal jeg sende bud.

 

År efter år jeg ønsket med hver stjerne.

Nu, for mig selv jeg ønsker ikke mer;

hver håbløs bøn jeg sendte mot det fjerne

er opfyldt nu - jeg sender ingen fler

 

for mig - men over byens mørke take

jeg speider mot Laurentii tårers væld

og ønsker med hvert stjerneskud, og har tilbake

ti tusen ønsker for en anden en ikveld.

 

Og så jeg alle himlens stjerner falde,

og nådde jeg at ønske med dem hver og en,

så fik jeg endda ikke ønsket alle

mit hjertes ønsker for min egen ven.

 

 

Tre ganger reiste Sigrid Undset til Roma, og hver gang reiste hun en ny vei. I 1909 fulgte hun foreldrenes rute - og fant motet til å stake ut sin egen. I 1912 reiste hun via London, i sporene til de engelske romantikerne - Keats, Shelley og Dante Gabriel Rossetti - og fant den brutale realismen i det å føde barn, være husmor med mager økonomi, og mor til et sykt spebarn.

Også denne gangen i takværelsene i Via Frattina 138.

 

Den tredje gangen, i 1925, reiste Sigrid Undset som pilegrim sammen med sønnen Anders, som nå var en sterk og frisk 12-åring, og med moren Charlotte, som skulle få gjenoppleve Roma - 43 år etter sin bryllupsreise. Denne gangen var det troens vei Sigrid Undset gikk; hun hadde konvertert til den katolske kirke året før.

 

Den frigjøringen som Sigrid Undset opplevde i Roma den første gangen, var bare ett av trinnene i hennes utvikling. Siden pekte hun stadig oftere på at den eneste veien som fører til virkelig frihet, er den hvor man frivillig tjener et mål som står høyere enn en selv.

 

Det var forresten en av Undsets store favoritter, den engelske 1300-talls-dikteren Geoffrey Chaucer, som første gang i skrift brukte det velkjente uttrykket «alle veier fører til Rom». Chaucer - det er han som i sine Canterbury Tales forteller om pilegrimene som underveis mot Kanterborg holder rast i hyggelige vertshus og underholder hverandre med gode og muntre historier. For dem som siden 1996 har reist sydover med Sigrid Undsets kjære by i sikte, er det først og fremst Wiggo Andersen og Tordis Ørjasæter som har gjort veien lett og oppholdet rikt. Siden de to begynte med sine turer, hver høst og hver vår, er det mange som har kommet hjem og fortalt med begeistring om det de har opplevd - av vennlighet og omtanke, kunnskap og formidlingsglede.

 

Sigrid Undset selv har, med sitt store alvor og sin store kunst, vært en av de mest markante pilgrimsførerne i vår tid. Hun hadde evnen til å se de lange linjene i landskapet, fra sagatid til samtid, fra Hundorp til Roma, fra narsisisme til nazisme, og hun satte tydelige merker langs veiene, både de hun anbefalte og de hun advarte mot. Jeg er sikker på at også i årene som kommer, vil mange av dem som fascineres av Sigrid Undsets bøker lete etter tegnene hun risset inn langs de veiene hun selv gikk.

Vi i Sigrid Undset Selskapet er glade for at vi har fått anledning til å være med på å merke veien.

 

Publisert i årsskriftet for Sigrid Undset Selskapet,

Gymnadenia, 2001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Want to review or comment on this article?
Click here to login!


Need a FREE Reader Membership?
Click here for your Membership!


Popular History Articles
  1. 47 Ronin's True Story
  2. The Original Godzilla's True Story
  3. A Life Cut Short: The Day Brad Henderson
  4. Trinity and The Long Peace
  5. USAF Slide on Ice and Snow ski tests
  6. Uroboros
  7. The Devil in Massachusetts--Book Review
  8. Mankind. 2 Minute History
  9. Shakespeare's Secret Messiah--Book Review
  10. Happy Bill of Rights Day

Fire Canoes by Anthony Dalton

Tales of steamboats on great Canadian rivers, from the earliest sternwheeler to the giant ocean liners of the 20th century...  
BookAds by Silver, Gold and Platinum Members

A Long, Dangerous Coastline by Anthony Dalton

Tales about shipwrecks along the west coast of North America from Alaska to California...  
BookAds by Silver, Gold and Platinum Members

Authors alphabetically: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Featured Authors | New to AuthorsDen? | Add AuthorsDen to your Site
Share AD with your friends | Need Help? | About us


Problem with this page?   Report it to AuthorsDen
© AuthorsDen, Inc. All rights reserved.